welfare state

welfare state
gerovės valstybė statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo ir administravimo sistema, kurioje vyriausybė yra įsipareigojusi užtikrinti savo šalies gyventojų ekonominį ir socialinį saugumą ir bent minimalius socialinės gerovės standartus.Socialinė gerovė suprantama kaip valstybės garantijos asmeniui ar šeimai, kad ištikus nenumatytai, jo darbingumą ribojančiai nelaimei (pvz., susižalojus darbe, susirgus) arba netekus darbo, sulaukus senyvo amžiaus, vyriausybė laiduos bent minimalias pajamas ir/arba suteiks kitą paramą. Paramos formos gali būti įvairios: nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos, mokėjimų už paslaugas dalinis kompensavimas ir pan. Socialinis draudimas, socialinė apsauga yra pagrindiniai gerovės valstybės bruožai. Teorinėje literatūroje skiriama keletas tipų – pagal tikslus, jų įgyvendinimo būdus, valstybės ir rinkos santykį, t. y. kiek valstybė siekia išlyginti rinkos sukuriamus socialinius žmonių gyvenimo skirtumus: 1) socialdemokratinis (pvz., Skandinavijos šalys) – pabrėžiamas visuotinis socialinės paramos prieinamumas, vyriausybė siekia didžiausio užimtumo ir vienodos visų šalies gyventojų gerovės (rezultato); valstybė yra aktyvi gerovės teikėja, jos socialinė ir ekonominė politika integruotos; 2) konservatyvus-korporatyvistinis (pvz., Vokietija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai) – valstybės socialinėje politikoje vyrauja socialinis draudimas; išmokų dydis proporcingas įnašams; valstybė asmeniui moka socialines pašalpas tik tuo atveju, jei tradiciniai institutai (pvz., šeima) to daryti neišgali; 3) liberalusis (pvz., Jungtinėje Karalystėje, JAV) – pabrėžiamas rinkos vaidmuo, valstybė imasi socialinės iniciatyvos tik tuo atveju, jei rinka nepajėgi pagerinti padėties ir kyla grėsmė, kad asmuo taps sistemos išlaikytiniu; valstybė siekia užtikrinti lygias socialines galimybes, bet neatsako už padarinius; socialinių išmokų dydis priklauso nuo ekonominių poreikių. Gerovės valstybės plėtra Vakarų Europoje sutapo su demokratizacijos procesais, tai padėjo kurti politinį stabilumą (pagerėjo gyventojų socialinė padėtis, buvo politiškai susilpninti ortodoksinio socializmo propaguotojai ir pan.). Nors idėja turi teigiamų bruožų, ji dažnai kritikuojama: „kritika iš dešinės“ (H. Zetterberg ir kt.) – gerovės valstybė perėmė iš asmenų atsakomybę už jų gyvenimo kokybę, susilpnino iniciatyvą rūpintis savo dabartimi ir ateitimi; „kritika iš kairės“ (H. Berglind ir kt.) – gerovės valstybė taiko prievartos metodus surinkdama ir perskirstydama pajamas; ji nesugebėjo išspręsti klasių, lyčių ir kitų esminių visuomenės konfliktų. Tokios valstybės funkcionavimas pradėtas kritikuoti 20 a. 8 dešimtmetyje, ekonominės recesijos metu, išryškėjus jos funkcionavimo trūkumams. J. Lane’as, S. Errsonas, F. Kjellbergas ir kiti teigia, kad gerovės valstybės krizė ekonominio nuosmukio metu užprogramuota, nes gyventojų socialinės paramos poreikiai tuomet išauga (dėl padidėjusio nedarbo), o šalies nacionalinis produktas ir biudžeto pajamos sumažėja. Taigi gerovės valstybė, ypač socialdemokratinio tipo, kai pabrėžiamas visuotinis socialinės paramos prieinamumas ir gerovės teikimas įgyvendinamas instituciškai, gali sėkmingai funkcionuoti tik stabilioje tarptautinėje aplinkoje, augant šalies ekonomikai. Priešingu atveju didėja valstybės biudžeto deficitas, kyla grėsmė jos stabilumui. atitikmenys: angl. welfare state

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • welfare state — ➔ state * * * welfare state UK US noun [S] GOVERNMENT, TAX ► a system by which a government provides social services such as health care, money, etc. to people who need them: »The ANC established Africa s largest welfare state through the… …   Financial and business terms

 • welfare state — [ US ˈ.. .] n 1.) the welfare state a system in which the government provides money, free medical care etc for people who are unemployed, ill, or too old to work →↑social security 2.) a country with such a system …   Dictionary of contemporary English

 • welfare state — noun 1. ) count a country that takes care of its citizens by providing social and financial support 2. ) the welfare state the system by which a country takes care of its citizens by providing them with education, medical care, or money if they… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • welfare state — n. a state in which the welfare of its citizens, with regard to employment, medical care, social security, etc., is considered to be the responsibility of the government …   English World dictionary

 • welfare state — ► NOUN ▪ a system whereby the state undertakes to protect the health and well being of its citizens by means of grants, pensions, and other benefits …   English terms dictionary

 • welfare state — / welfɛə steit/, it. / wɛlfɛr steit/ locuz. ingl. (propr. stato del benessere ), usata in ital. come s.m., invar. (econ., soc. ) [sistema sociale che garantisce a tutti i cittadini l accesso ai servizi e alle forme di assistenza fondamentali]… …   Enciclopedia Italiana

 • Welfare state — This article is about the welfare state as a general concept. For the system known as the Welfare State in the United Kingdom, see Welfare State. % of GDP in social expenditures in OECD states, 2001. A welfare state is a concept of government in… …   Wikipedia

 • welfare state — a state in which the welfare of the people in such matters as social security, health and education, housing, and working conditions is the responsibility of the government. [1940 45] * * * Concept of government in which the state plays a key… …   Universalium

 • Welfare State — This article refers specifically to the Welfare state of the United Kingdom. For the general concept, please see Welfare state. The Welfare State of the United Kingdom was prefigured in the William Beveridge Report in 1942, which identified five… …   Wikipedia

 • welfare state —    By 1950, it was unremarkable to describe Britain as a ‘welfare state’. Mostly this term referred to the new legislation to promote social welfare, but sometimes it stood for a more general view of social and political culture. References could …   Encyclopedia of contemporary British culture

 • Welfare State — État providence Pour les articles homonymes, voir État (homonymie) et Providence. Alexis de Tocqueville a, dès les années 1830, prophétisé l’ …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”